*V.g fyll i fälten så utförligt som möjligt. Markerade fält är obligatoriska. Glöm ej att bifoga inköpskvitto/faktura.

Uppdragsgivare

Installatör / Grossist / Konsument / Installationsort / Butik

Information om defekt produkt

Egen Installatör
x

Du har laddat upp:

Vid återbetalning / ersättning, vänligen bifoga kvitto.

OBS! Hansgrohe AB äger rätten att besluta om rörläggare skall anlitas, dvs eventuella fakturor från rörläggare utan Hansgrohes medgivande godtas ej.

Dataskydd angående personuppgifter:

De personuppgifter som anges vid serviceanmälan kommer att sparas och användas enl dataskyddslagen för genomförande av begärd service, vilket innebär att dessa uppgifter vid behov förmedlas till våra underleverantörer.